Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

   

Γεωθερμία

Με της γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αντλούμε ενέργεια από τη γη.

Οι γεωθερμικές αντλίες βρίσκουν εφαρμογή σε θέρμανση, δροσισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Εφαρμογές γεωθερμίας συναντάμε σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, κολυμβητικές δεξαμενές και σε θερμοκήπια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωθερμία σε θερμοκήπια, καθώς διασφαλίζει οικονομικό κόστος λειτουργίας και παραγωγή πρώιμων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά σε υψηλότερες τιμές.

Η Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ διαθέτει άριστη τεχνογνωσία για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και υλοποίηση συστημάτων γεωθερμίας για κάθε εφαρμογή.