Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Θερμομόνωση και στεγάνωση με πολυουρεθάνη και πολυουρία

Θερμομόνωση με ψεκασμό σκληρού αφρού πολυουρεθάνης

Ο ψεκασμός σκληρού αφρού πολυουρεθάνης αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο θερμομόνωσης. Προκύπτει από την αντίδραση δύο συστατικών, του ισοκεανικού και της πολυόλης, μέσω ενός ειδικού εξοπλισμού παραγωγής και ψεκασμού και δίνει μια ενιαία επιφάνεια. Οι ιδιότητές του ποικίλουν ανάλογα με τα υλικά μίξης.

Ο ψεκασμός σκληρού αφρού πολυουρεθάνης πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μεθόδων θερμομόνωσης όπως πολυστερίνες, ορυκτοβάμβακες κ.ά. λόγω του ότι μπορεί να «σφραγίσει» κάθε δύσκολο σημείο και ρωγμή, αποφεύγοντας έτσι τις θερμογέφυρες. Επίσης, παρουσιάζει πολύ καλύτερο συντελεστή θερμικής αντίστασης, δηλαδή η ικανότητα θερμομόνωσης που παρέχουν τα 7 εκατοστά συμβατικών υλικών επιτυγχάνονται με 5 εκατοστά πολυουρεθάνης.

Ο ψεκασμός σκληρού αφρού πολυουρεθάνης ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 από την Αμερική και σήμερα αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο θερμομόνωσης στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το 1970 αλλά δεν είναι διαδεδομένη λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται και της απαίτησης εισαγωγής των πρώτων υλών.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του ψεκασμού σκληρού αφρού πολυουρεθάνης είναι:

 • Αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
 • Αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως χαλαζόπτωση
 • Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής
 • Τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Δεν επηρεάζεται από την υγρασία
 • Ικανότητα ηχομόνωσης
 • Αξιοπιστία τεχνικών χαρακτηριστικών στη διάρκεια του χρόνου
 • Αντοχή σε χημικές ουσίες
 • Αντοχή σε μηχανικές τριβές (ξύσιμο, γδάρσιμο κ.ά.)
 • Εφαρμογή σε κάθε είδους επιφάνεια όπως τσιμέντο, μέταλλα, ξύλο κ.ά.
 • Εφαρμογή σε κοίλες/κυρτές επιφάνειες ή επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες
 • Εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και ανάποδα
 • Εφαρμογή χειμώνα - καλοκαίρι
 • Εφαρμογή σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές
 • Ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες καθώς δεν υπάρχουν αρμοί και ενώσεις
 • Αντοχή σε φορτία και βάρος

Ενδεικτικές εφαρμογές σκληρού αφρού πολυουρεθάνης:

 • Θερμομόνωση δώματος, κεραμοσκεπής, στεγάστρων
 • Ηχομόνωση τοίχων, οροφών και δαπέδων
 • Θερμομόνωση υπογείων
 • Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων
 • Θερμομόνωση πτηνοτροφικών μονάδων
 • Θερμομόνωση δεξαμενών και σιλό
 • Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές κατασκευές

Στεγανοποίηση και προστασία με πολυουρία

Η πολυουρία αποτελεί ένα αξιόπιστο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο σύστημα στεγάνωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Προκύπτει από την αντίδραση δύο συστατικών, του ισοκεανικού και της αμίνης, μέσω ενός ειδικού εξοπλισμού παραγωγής και ψεκασμού, και δίνει μια ενιαία επιφάνεια επικάλυψης με «πλαστική» υφή και μεγάλη ελαστικότητα. Οι ιδιότητές της ποικίλουν ανάλογα με τα υλικά μίξης.

Οι χρήσεις της είναι απεριόριστες και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιφάνεια, ακόμα και για τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές.

Η πολυουρία πλεονεκτεί έναντι όλων των συμβατικών μεθόδων στεγανοποίησης όπως εποξειδικά, επαλειφόμενα, ασφαλτικά λόγω των φυσικών ιδιοτήτων της και της αξιοπιστίας που αυτές παρουσιάζουν στο πέρασμα του χρόνου.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

 • Αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
 • Αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως χαλαζόπτωση
 • Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής
 • Τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Δεν επηρεάζεται από την υγρασία
 • Ικανότητα ηχομόνωσης
 • Αξιοπιστία τεχνικών χαρακτηριστικών στη διάρκεια του χρόνου
 • Αντοχή σε χημικές ουσίες
 • Αντοχή σε μηχανικές τριβές (ξύσιμο, γδάρσιμο κ.ά.)
 • Ποικιλία χρωμάτων που διατηρούνται στο χρόνο
 • Ελαστικότητα έως 800%
 • Εφαρμογή σε κάθε είδους επιφάνεια όπως τσιμέντο, μέταλλα, ξύλο κ.ά.
 • Εφαρμογή σε κοίλες/κυρτές επιφάνειες ή επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες
 • Εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και ανάποδα
 • Εφαρμογή χειμώνα - καλοκαίρι
 • Ελαχιστοποιεί τις διαρροές καθώς δεν υπάρχουν αρμοί και ενώσεις
 • Αντοχή σε φορτία, δε ρηγματώνει, δε λερώνει

Ενδεικτικές εφαρμογές πολυουρίας:

 • Στεγανοποίηση δώματος, κεραμοσκεπής και μεταλλικών στεγάστρων
 • Στεγανοποίηση πισίνων
 • Στεγανοποίηση θεμελιώσεων κτιρίων
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού
 • Προστασία βιομηχανικών δαπέδων
 • Προστασία κάθε είδους αγωγών
 • Προστασία μεταλλικών κατασκευών όπως γέφυρες κ.ά.
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών καυσίμων, χημικών κ.ά.
 • Στεγανοποίηση ψυκτικών θαλάμων για δημιουργία συνθηκών ελέγχου ατμόσφαιρας
 • Στεγανοποίηση πλοίων

Η τεχνική εταιρεία «ΚΤΙΖΗΝ» εγγυάται για το αποτέλεσμα καθώς διαθέτει:

 • Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
 • Εξειδικευμένο εξοπλισμό της κορυφαίας στον κόσμο αμερικανικής εταιρείας GRACO