Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών λεβήτων οι οποίοι καταναλώνουν κυρίως φυσικό αέριο ή υγραέριο. Πρόκειται για μηχανές εσωτερικής καύσης οι οποίες διαθέτουν κινητήρα ο οποίος κατά τη λειτουργία του παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Η υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων χρησιμοποιείται από το λέβητα για τη θέρμανση νερού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να πουληθεί προς τον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας εφαρμόζεται κυρίως εκεί όπου έχουμε διαρκείς και αυξημένες ανάγκες για παραγωγή ζεστού νερού, όπως κλινικές, ξενοδοχεία, κολυμβητικές δεξαμενές κ.ά.