Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Έξυπνο σπίτι

Πρόκειται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βασισμένες στο πρότυπο KNX. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εφαρμογή στον οικιακό, τουριστικό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό τομέα. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι:

  • Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Ο χρήστης έρχεται σε επαφή με διακόπτες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με χαμηλή τάση.
  • Δυναμική της εγκατάστασης. Οι λειτουργίες των διακοπτών μπορούν να τροποποιούνται με απλό προγραμματισμό του πίνακα και όχι με τροποποίηση της όδευσης των καλωδίων. Για παράδειγμα ένας διακόπτης που σήμερα ανάβει και σβήνει τα φώτα στον κήπο, αύριο μπορεί να ανάβει και σβήνει τα φώτα στον κήπο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις πρίζες σου σπιτιού κ.ά.
  • Διασύνδεση με συστήματα αυτοματισμού. Οι εγκαταστάσεις αυτές συνδέονται με αισθητήρες και συστήματα τηλεπαρακολούθησης. Για παράδειγμα μπορεί να εγκατασταθεί αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου και όταν κρίνεται απαραίτητο να ανεβαίνουν μόνες τους οι τέντες. Επίσης μπορεί να συνδεθεί modem το οποίο θα λαμβάνει τηλεφωνικές εντολές για άνοιγμα - σβήσιμο ηλεκτρικών συσκευών κ.ο.κ.
  • Μέγιστη οικονομία. Λόγω της δυνατότητας διασύνδεσης με αισθητήρια μπορεί να επιτευχθεί μέγιστος βαθμός οικονομίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στο KNX πρωτόκολλο (KNX Partner).