Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

   

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικά έργα, από μία εγκατάσταση ύδρευσης σε ένα διαμέρισμα έως μια σύνθετη εγκατάσταση παραγωγής ατμού ή και σύγχρονους αυτοματισμούς σε μια βιομηχανία.

Η τεχνική εταιρεία KTIZHN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στα πεδία της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων.