Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης

Η συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης περιλαμβάνει συντήρηση των πινάκων μέσης τάσης και των μετασχηματιστών. Η εταιρεία μας διαθέτει άριστη τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τέτοιου είδους εργασίες. Η συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης είναι επιβεβλημένη κυρίως για λόγους ασφαλείας.