Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι το αποτέλεσμα μίας μελέτης που πραγματοποιείται σε ένα κτίριο και υποδηλώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του. Κατατάσσει δηλαδή το κτίριο σε μία ενεργειακή κατηγορία απο Α+ έως Η. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται ενεργειακή επιθεώρηση στο υπό εξέταση κτίριο, κατά την οποία ο μηχανικός ενεργειακός επιθεωρητής προβαίνει σε επιτόπου αυτοψία. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής αποτυπώνει δεδομένα όπως η μόνωση της τοιχοποιίας, του δώματος και της πυλωτής, το είδος των κουφωμάτων, το σύστημα θέρμανσης, το σύστημα ψύξης, το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, στοιχεία σκιάσεων και πολλά άλλα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή έγγραφα όπως:

  • Συμβόλαιο μεταγραφής ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια και έγγραφα νομιμοποιήσεων
  • Φύλλο κτηματολογίου
  • Κάτοψη
  • Φύλλο συντήρησης συστήματος λέβητα - καυστήρα

Το ενεργειακό πιστοποιητικό κτιρίου έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη.

Απαιτείται για κάθε κτίριο με εμβαδό μεγαλύτερο ή ίσο των πενήντα τετραγωνικών μέτρων όταν πρόκειται να γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας. Εξαιρούνται κτίρια με χρήση αποθήκης, εργαστηρίου κ.ά. Στο εμβαδό υπολογίζεται το καθαρό εμβαδο για την περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας.

Η τεχνική εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων ψύξης. Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία καθώς έχουμε διενεργήσει ενεργειακές επιθεωρήσεις σε εκατοντάδες κτίρια κατοικιών και δεκάδες ειδικά κτίρια, όπως μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.