Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Μελέτες εφαρμογής - άδειες λειτουργίας

Η τεχνική εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ αναλαμβάνει:

 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Διακόσμησης Χώρων
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων
 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας