Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Αντλίες θερμότητας

Για τους περισσότερους μια νέα ιδέα, για τους ειδικούς η πλέον αποτελεσματική και δοκιμασμένη πηγή θέρμανσης και δροσισμού.

Αντλία θερμότητας είναι ο μηχανισμός ο οποίος απορροφά ενέργεια από ένα χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας και την αποδίδει σε ένα χώρο χαμηλότερης θερμοκρασίας. Έτσι για παράδειγμα το χειμώνα η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από το «θερμό» εξωτερικό αέρα, καθώς η θερμοκρασία του συμπιεσμένου ψυκτικού ρευστού είναι πολύ χαμηλότερη από την εξωτερική, και την αποδίδει στο μέσο που επιθυμούμε να θερμάνουμε. Αντίστροφα, το καλοκαίρι η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από το θερμό χώρο που θέλουμε να ψύξουμε, καθώς η θερμοκρασία του εκτονούμενου ψυκτικού ρευστού είναι χαμηλότερη, και την αποδίδει στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η αντλία θερμότητας επομένως αντλεί τη θερμότητα που απαιτείται από το περιβάλλον, γι αυτό και καταφέρνει να έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 100%!

Η τεχνική εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους κατασκευαστών αντλιών θερμότητας παρέχοντας την αποδοτικότερη λύση σε κάθε εφαρμογή.