Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Πολύ καλή ιδέα, αλλά λίγο παρεξηγημένη εξαιτίας εσφαλμένης αντιμετώπισης από πολλούς εφαρμοστές της.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στο κτίριο και απαλλάσσει από προβλήματα δέσμευσης χώρων από τα θερμαντικά σώματα. Διασφαλίζει οικονομία, καθώς για τη λειτουργία της απαιτείται θερμοκρασία νερού περίπου στους 45ο C και όχι υψηλότερη, όπως συμβαίνει με το σύστημα της θέρμανσης με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων. Με τη χρήση fan coil μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σύστημα δροσισμού στο κτίριο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η σωστή μελέτη και η άριστη εφαρμογή. Η τεχνική εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ αναλαμβάνει τη μελέτη, εφαρμογή και παραμετροποίηση συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης.