Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

   

Ηλεκτρονική αντιστάθμιση

Ηλεκτρονική αντιστάθμιση είναι ο αυτοματισμός εκείνος ο οποίος ελέγχει τη λειτουργία της πηγής θέρμανσης, π.χ. λέβητας, σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν στις κρύες μέρες του χειμώνα που η εξωτερική θερμοκρασία αγγίζει τους -7ο C ο λέβητας θα πρέπει να παρέχει ζεστό νερό σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να θερμάνουμε το κτίριο. Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, για παράδειγμα τις αλκυονίδες μέρες, τότε ο λέβητας θα πρέπει να παρέχει νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας για να επιτύχουμε την ίδια επιθυμητή θερμοκρασία στο κτίριο. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει οικονομία της τάξης του 20%. Τέτοιου είδους συστήματα έχουν εφαρμογή και σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων και νοσοκομείων, όπου εκεί οι ελεγκτές αντιστάθμισης ρυθμίζουν τη λειτουργία της πηγής θέρμανσης σύμφωνα και με την ηλιακή υποβοήθηση, τη χρήση κ.ά.

Απαραίτητη προυπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος αντιστάθμισης είναι η ορθή μελέτη και επιλογή του συνόλου του συστήματος και η ακριβής παραμετροποίηση του.