Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Ηλιοθερμία

Η ηλιοθερμία είναι η εκμετάλλευση της ενέργειας από τον ήλιο για την υποβοήθηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Κατόπιν μελέτης σκοπιμότητας της επένδυσης, αποφαινόμαστε για τη βιωσιμότητά της. Μελετούμε τις ανάγκες του κτιρίου και παρέχουμε τις κατάλληλες λύσεις με γνώμονα την ανταποδοτικότητα.

Συνδυάζουμε ηλιακή υποβοήθηση για ενδοδαπέδια θέρμανση, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, για θέρμανση πισίνας κ.ά.