Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Συντήρηση καυστήρων

Η συντήρηση του συστήματος λέβητα - καυστήρα αποτελεί το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει κάποιος πριν αποφασίσει οτιδήποτε άλλο.

Η ορθή συντήρηση βελτιώνει το βαθμό απόδοσης του συστήματος. Κατά την έναρξη λειτουργίας του λέβητα το χειμώνα, πρέπει να γίνεται ρύθμιση της καύσης με τη χρήση ειδικού οργάνου, του αναλυτή καυσαερίων, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός απόδοσης. Κατά τη συντήρηση του λέβητα - καυστήρα, η τεχνική εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου το Φύλλο Συντήρησης του Λέβητα με τις προτεινόμενες εργασίες. Μην ξεχνάτε πως η καύση του πετρελαίου είναι μια ζωντανή διαδικασία και ο βαθμός απόδοσής της επηρεάζεται από παράγοντες όπως η καμινάδα, η σωστή επιλογή των μπεκ, η σωστή ρύθμιση της αναλογίας καυσίμου - αέρα, η μόνωση του λέβητα και της καμινάδας κ.ά.

Μια σωστή συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα μπορεί να επιφέρει οικονομία έως και 12%.