Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Θερμιδομέτρηση

Η θερμιδομέτρηση αποτελεί το μόνο αξιόπιστο σύστημα κατανομής δαπανών θέρμανσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποτελεί το μόνο αποδεκτό από τη νομοθεσία. Καταγράφει την ενέργεια που πραγματικά καταναλώνεται και όχι τις ώρες λειτουργίας.

Σας παραθέτουμε δύο παραδείγματα για να το αντιληφθείτε καλύτερα:

  • Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν η ΔΕΗ χρέωνε τις καταναλώσεις μας βάσει ωρών και όχι κιλοβατορών; Δηλαδή η ΔΕΗ να χρέωνε για παράδειγμα 0,1 ευρω την ώρα. Τότε θα πλήρωναν το ίδιο νοικοκυριά που θα έκαιγαν απλά μια λάμπα με νοικοκυριά που θα έκαιγαν πολλές λάμπες και ηλεκτρικές συσκευές.

  • Σε μια πολυκατοικία που έχει σύστημα κατανομής δαπανών την ωρομέτρηση, έστω ότι ένας ένοικος κλείνει τους διακόπτες από τα μισά θερμαντικά σώματα του διαμερίσματός του. Τι θα συμβεί; Ο θερμοστάτης θα «γράψει» περισσότερες ώρες για να «πιάσει» την επιθυμητή θερμοκρασία, ο ένοικος θα πληρώσει πολλά περισσότερα χρήματα, ενώ ουσιαστικά θα έχει καταναλώσει πολύ λιγότερη ενέργεια! Αντίστροφα, και αυτό είναι το σύνηθες, αν ένας ένοικος αντικαταστήσει τα θερμαντικά σώματα με μεγαλύτερα, τότε ο θερμοστάτης του θα «γράφει» λιγότερες ώρες για να «πιάσει» την επιθυμητή θερμοκρασία και ο ένοικος θα πληρώσει πολύ λιγότερα χρήματα, ενώ θα έχει καταναλώσει πολύ περισσότερη ενέργεια, δηλαδή πετρέλαιο!

Ο θερμιδομετρητής καταγράφει ενέργεια, δηλαδή πετρέλαιο. Η εφαρμογή συστήματος θερμιδομέτρησης σε μια πολυκατοικία απαιτεί την εκπόνηση μελέτης θερμικών απωλειών και κατανομής δαπανών θέρμανσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ακραίων και δυσμενών διαμερισμάτων.