Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

   

Συνεργάτες

  Πιστοποιημένος συνεργάτης της SIEMENS Α.Ε.
 


  Εμπορικός συνεργάτης της Ti Soft.

Αξιόπιστα εργαλεία λογισμικού Ti Soft

Τα τελευταία 23 χρόνια η Ti Soft σχεδιάζει και αναπτύσσει αξιόπιστα εργαλεία λογισμικού που βοηθούν στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων. Στις προτεραιότητές της είναι η τεχνική υποστήριξη των χρηστών του λογισμικού.

Ενημερωθείτε από την εταιρεία μας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους ειδικούς τιμοκαταλόγους του Λογισμικού Ti Soft.